Podaruj szczęście seniorom!


„Najpewniejszym sposobem,
by czuć się szczęśliwym,
to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy.”

H. Jackson Brown, Jr.

O nas


Nasza firma powstała z myślą o zapewnieniu pomocy osobom starszym i schorowanym. Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwach krajów zachodnioeuropejskich. Dzieje się tak dzięki postępowi cywilizacyjnemu, rozwojowi medycyny i technologii. To pozytywne zjawisko stawia kraje wysoko rozwinięte przed nowymi problemami.

Domy opieki nie są w stanie otoczyć seniorów tak troskliwą opieką na jaką zasługują. Mieszkańcy tych instytucji często są traktowani przedmiotowo a ich własne potrzeby spychane są na dalszy plan. Wiele osób starszych odczuwa również lęk związany z opuszczeniem swoich domów i udaniem się do obcych miejsc, które mają ułatwić im poradzenie sobie z trudnościami życia codziennego.

Niejeden senior za wszelką cenę chce pozostać w swoim domu, gdzie czuje się swojo i bezpiecznie. Jego bliscy jednak ze względu na ich zobowiązania zawodowe lub dzielącą ich dużą odległość nie mogą poświęcić mu tyle czasu i uwagi na jaką zasługuje. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem dla wszystkich stron jest powierzenie opieki nad seniorem opiekunce, która zamieszka z nim i będzie dbać o zaspokojenie jego podstawowych potrzeb życiowych.